Legea 284 Privind Permisul de munca pentru cei care sunt in Germania de peste 3 ani de zile.

§ 284 Codul securităţii sociale (Sozialgesetzbuch) III Permisul de muncă UE pentru cetăţenii noilor ţări membre ale UE
(1) Cetăţenii statelor aderate la Uniunea Europeană după Acordul din 16 aprilie 2003 privind aderarea Republicilor Cehia, Estonia, Cipru, Letonia, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia şi Slovacia şi membrii lor de familie având drept de liberă circulaţie, pot depune o activitate numai cu aprobarea Agenţiei federale a braţelor de muncă (Bundesagentur für Arbeit) şi pot fi angajaţi de patroni numai dacă sunt în posesia unei astfel de aprobări, în măsura în care potrivit Acordului de aderare la UE se aplică reglementări deosebite drept reglementări transitorii ale liberei circulaţii a forţelor de muncă. Aceasta se aplică deasemenea cetăţenilor acelor state care au aderat la UE şi după Acordul din 25 aprilie 2005 privind aderarea la UE a României şi a Bulgariei.
(2) Aprobarea se acordă pe termen limitat ca permis de muncă UE, dacă nu există dreptul la acordarea nelimitată a dreptului de muncă UE. Aprobarea va trebui să fie obţinută înainte de începerea activităţii.
(3) Permisul de muncă va putea fi acordat potrivit § 39 al. 2 – 4 şi 6 din Legea privind dreptul de şedere (Aufenthaltsgesetz).
(4) Cetăţenilor străini conform aliniatului 1, care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate şi doresc să înceapă o activitate pe teritoriul Germaniei, nu li se poate acorda permisul de muncă pentru o activitate care nu presupune o calificare profesională, decât numai dacă acest lucru este stabilit printr-o înţelegere între state, sau este admis pe baza unui decret. Pentru acele activităţi care sunt admise prin decret, li se va acorda permis de muncă UE cetăţenilor statelor membre ale UE cf. aliniatul 1 în mod prioritar faţă de cetăţenii din state terţe, în măsura în care aceasta este prevăzut de Acordul de aderare la UE.
(5) Acordarea permisului de muncă UE este stabilită de § 12a din Regulamentul acordării permisului de muncă (Arbeitsgenehmigungs-verordnung).
(6) Legea privind dreptul de şedere şi dispoziţiile regulamentare privind accesul la piaţa forţelor de muncă emise pe baza § 42 a Legii privind dreptul de şedere, se aplică întocmai cetăţenilor străini cf. aliniatul 1, în măsura în care ele conţin reglementări mai favorabile. În cazul aplicării dispoziţiilor, permisul de muncă UE este echivalent cu consimţirea pentru un titlu de şedere cf. § 4 al. 3 din Legea privind dreptul de şedere.
(7) Un titlu de şedere emis unui cetăţean cf. al. 1 prop. 2 în vederea depunerii unei activităţi, cu o zi înainte de intrarea în vigoare pentru Germania a Acordului din 25 aprilie 2005 privind aderarea Bulgariei şi a României la UE, continuă să-şi menţină valabilitatea ca permis de muncă UE, dar restricţiile titlului de şedere privind condiţiile de activitate rămân în vigoare ca restricţii ale permisului de muncă UE. Un titlu de şedere emis înainte de această dată şi care îndreptăţeşte la depunerea nelimitată a unei activităţi, îşi menţine valabilitatea ca permis de muncă UE.
§ 3b BeschVerfV Regulamentul privind procedurile de muncă (Beschäftigungsverfahrensverordnung) –
(1) Nu este necesară nici o consimţire pentru depunerea unei activităţi pentru acei cetăţeni străini care sunt în posesia unui permis de şedere şi
1.care au exercitat în Germania, în mod legal, o activitate supusă asigurării sau
2.se află de trei ani de zile pe teritoriul Germaniei cu permisiune, toleraţi sau cu autorizaţie de şedere; se va ţine cont de perioadele de întrerupere potrivit § 51 al. 1 nr. 7 din Legea privind dreptul de şedere.
(2) La perioada de muncă cf. al.1 nr.1 nu se vor aduna
1.activităţi care au avut loc înainte de data în care cetăţeanul străin părăsindu-şi domiciliul a plecat din ţară,
2.o activitate limitată în timp cf. Legii privind dreptul de şedere sau cf. regulamentului privind munca (Beschäftigungsverordnung), sau
3.o activitate pentru care cetăţeanul străin, pe baza prezentului regulament, a regulamentului privind munca sau pe baza unei înţelegeri între state a fost scutit de obligaţia de consimţire pentru o activitate.
(3) La durata de şedere cf. al.1 nr. 2, potrivit §16 din Legea privind dreptul de şedere se va aduna numai jumătate din perioada unei şederi şi numai pe o durată de 2 ani. Perioadele unei activităţi, care potrivit Legii privind dreptul de şedere sau potrivit regulamentului privind munca, sunt limitate în timp se adună la durata de şedere, dacă i se acordă cetăţeanului străin un titlu de şedere într-alt scop decât cel al activităţii.