Certificatele de nastere sau de casatorie, recunoscute in alte state fara a fi necesara traducerea si legalizarea lor. Vezi cum poti obtine extrasele multilingve!

De patru luni, cetatenii romani isi pot folosi certificatele de nastere sau de casatorie fara a fi necesara traducerea si legalizarea lor pe teritoriul a 21 de tari europene, dupa ce Romania a aderat la Conventia nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila. Recent, in Monitorul Oficial au fost publicate si normele de aplicare a dispozitiilor in materie, prin care s-a stabilit atat procedura de eliberare a extraselor multilingve, cat si modelul documentelor ce vor fi eliberate de autoritatile romane.

Conventia nr. 16 a Comisiei internationale Stare Civila referitoare la eliberarea Extraselor multilingve ale actelor de stare civila a fost semnata la Viena la 8  Septembrie 1976, in scopul instituirii unui cadru Reglementar comun privind eliberarea unor extrase de pe actele de stare civila destinate utilizarii in strainatate si eliminarii conditiei de legalizare a actelor de stare civila. Mai exact, documentul ofera posibilitatea eliberarii extraselor multilingve care produc efecte juridice pe teritoriul statului strain (domeniul teritorial al Conventiei), fara a necesita o procedura suplimentara de traducere si legalizare.

Conventia are aplicabilitate in Romania incepand cu 5 iunie 2013, in baza Legii nr. 65/2012, data de la care cetatenii romani isi pot folosi certificatele de nastere sau de casatorie, fara a fi necesara traducerea si legalizarea lor, pe teritoriul a 21 de tari europene.

Recent, au fost aprobate prin hotarare de guvern si normele de aplicare a dispozitiilor, prin care sunt stabilite o serie de detalii procedurale privind eliberarea extraselor multilingve. Este vorba de HG nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Conventiei nr. 16, publicata in Monitorul Oficial, nr. 608, din 30 septembrie, ce va intra in vigoare la 30 de zile de la publicare, adica in 30 octombrie.

Recunoasterea extraselor multilingve ale actelor de stare civila

Conform documentului publicat recent, extrasele multilingve ale actelor de stare civila eliberate in conditiile Conventiei nr. 16 de catre autoritatile competente ale statelor parti la aceasta conventie, altele decat Romania, sunt recunoscute de catre autoritatile si institutiile publice romane fara traducere, legalizare sau alta formalitate echivalenta si se utilizeaza in aceleasi conditii ca si certificatele de stare civila.

In acelasi timp, extrasele multilingve ale actelor de stare civila eliberate in Romania vor fi recunoscute de catre toate statele parti la conventia nr.16:

„Extrasele multilingve ale actelor de stare civila privind nasterea, casatoria sau decesul, denumite in continuare extrase multilingve, eliberate de autoritatile romane, sunt documente cu aceeasi putere doveditoare ca si certificatele de stare civila si se folosesc de catre titulari si persoanele indreptatite exclusiv in fata autoritatilor straine din statele parti la Conventia nr. 16”, se precizeaza in norme.

Modelele extraselor multilingve ale actelor de stare civila (nastere, casatorie, deces) ce vor fi eliberate de autoritatile romane pot fi consultate in fisierele atasate.

Extrasele multilingve eliberate in conformitate stricta cu normele internationale vor produce efecte juridice pe teritoriul urmatoarelor state: Austria, Belgia, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Elvetia, Franta, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Republica Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Slovenia, Serbia si Turcia.

Procedura de eliberare a extraselor multilingve

Conform normelor metodologice, extrasele multilingve se elibereaza in baza actelor de stare civila, aflate in arhiva, sau pe baza registrelor intocmite de parohii. Pentru a putea obtine extrasul, solicitantul trebuie sa completeze o cerere timbrata pe care o va adresa fie SPCLEP, fie primariei de la locul de domiciliu/resedinta. Cererea este disponibila in fisierul atasat.

In plus, la cerere, pot fi eliberate concomitent mai multe extrase multilingve completate in baza aceluiasi act de stare civila.

Extrasele multilingve ale actelor de stare civila privind nasterea si/sau casatoria se vor elibera titularilor sau reprezentantilor legali ai acestora, in timp ce extrasele multilingve ale actelor de stare civila privind decesul se elibereaza membrilor familiei sau altor persoane indreptatite. In plus, in documentul citat se arata ca extrasele se pot elibera si altor persoane, insa acestea trebuie imputernicite prin procura speciala.

In ceea ce priveste documentele pe care solicitantii trebuie sa le prezinte pentru a le fi eliberate extrasele, normele prevad urmatoarele:

Cetatenii romani cu domiciliul in Romania se legitimeaza cu actul de identitate aflat in termen de valabilitate;
Minorii in varsta de peste 14 ani, detinatori sau nu ai unui act de identitate, au dreptul sa solicite si sa primeasca extrase multilingve de nastere sau de casatorie in nume propriu, asistati, dupa caz, de unul dintre parinti sau de tutore;
Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ai confederatiei elvetiene ale caror acte de stare civila sunt inregistrate in Romania se legitimeaza cu documente de identitate eliberate de statele ai caror cetateni sunt sau cu Pasaport, aflate in termen de valabilitate;
Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate si strainii, ale caror acte de stare civila sunt inregistrate in Romania se legitimeaza cu pasaport valabil;
Apatrizii, ale caror acte de stare civila sunt inregistrate in Romania se legitimeaza cu permis de sedere temporar sau pe termen lung ori, dupa caz, cu pasaport emis in baza conventiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, aflat in termen de valabilitate.
Extrasele multilingve se vor completa in limba roma…………

source: avocatnet.ro